Normy badań

Tabela norm, wartości referencyjnych, interpretacja wyników badań biochemicznych krwi i moczu.

 

Pamiętaj - ostateczna interpretacja badań należy zawsze do lekarza!

 

BadanieNormyInterpretacja
krwinki czerwone/erytocyty/RBC (red blood cells) norma kobiety 3,6 - 5,0 mln w mm sześciennym, mężczyźni 4,2 - 5,4 mln w mm sześciennym

Niepokojący jest wynik powyżej lub poniżej normy. Poniżej normy oznacza niedokrwistość, powyżej nadkrwistość

hemokryt/Ht/HTC kobiety 36-45%, mężczyźni 40-54%

Niepokojące jest podwyższony albo obniżony poziom. Podwyższony poziom występuje w nadkrwistości, w niektórych chorobach nerek, w rozedmie płuc, w odwodnieniu np. przy długotrwałych biegunkach czy intensywnych wymiotach; zmniejszony poziom może oznaczać niedokrwostość, stanach przewodnienia i zaawansowaną ciąży.

hemoglobina/Hb kobiety 12-16 g/dl, mężczyźni 13-18 g/dl

Niepokojące jest obniżenie lub podwyższenie stężenia. Podwyższone stężenie obserwuje się w stanach odwodnienia i w nadkrwistościach, a obniżone w niedokrwistościach i w stanach przewodnienia

MCV(mean corpuscular volume)/Średnia objętość krwinki czerwonej 80-92 fl tzw. krwinka normocytowa

Krwinka mikrocytowa (poniżej normy), krwinka makrocytowa (powyżej normy). Przy jednoczesnej obniżonej ilości krwinek czerwonych możeoznaczać niedokrwistość mikrocytową (z niedoboru żelaza) albo niedokrwotość makrocytową (z niedoboru kwasu foliowego lub niedoboru witaminy B 12)

MCHC (mean corpuspular hemoglobin concentration)/średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej 31-38 g/dl

 

krwinki białe/leukocyty/WBC (white blood cells) 4-10.000 w mm sześciennym

Niepokojące jest zwiększenie liczby krwinek (leukocytoza) albo zmniejszenie (leukopenia). Zwiększony poziom obserwuje się bezpośrednio po jedzeniu, pod wpływem stresu, w ciąży, w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, grzybicznych, stanach zapalnych, nowotworach, w terapii sterydami; leukopenia występuje w ciężkich zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, w uszkodzeniu szpiku, chorobach szpiku, w stanach wyniszczenia, w nowotworach.

limfocyty ok. 1200-3000 w mm sześciennym, powinna mieścić się w granicach 20-45% całkowitej liczby krwinek białych

Niepokojące jest obniżenie albo podwyższenie liczby limfocytów. Podwyższenie występuje w infekcjach, a obniżenie w ostrych chorobach zakaźnych, trakcie radioterapii i chemioterapii.

płytki krwi/trombocyty/PTL 00-450.000 w mm sześciennym krwi

Niepokojące jest zmniejszenie (trombocytopenia, małopłytkowść) lub zwiększenie (trombocytoza) liczby płytek. Trombocytopenia może wskazywać m.in. na białaczkę, gruźlicę, niski wynik występuje też wskutek działania toksyn bakteryjnych, w infekcjach wirusowych, w niewydolności nerek, pod wpływem niektórych leków, w zaburzeniach wrodzonych; trombocytoza występuje m.in. w przewlekłych chorobach zapalnych, w chorobach nowotworowych, w marskości wątroby, we wrzodziejącym zapaleniu jelit, po wysiłku fizycznym.

czas krwawienia poniżej 7 minut

Niepokojące jest wydłużenie czasu krwawienia. Może oznaczać zaburzenia czynności płytek krwi występujące przy białaczce, w marskości wątroby, mocznicy, pod wpływem niektórych leków, np. aspiryny

czas krzepnięcia od 4 do 10 minut

Niepokojące jest wydłużenie czasu krzepnięcia. Niedobory czynników krzepnięcia wrodzonych i nabytych, w leczeniu heparyną.

czas protrombinowy/PT wskaźnik protrombinowy 80-120%; INR 0,9-1,3

Niepokojące jest podwyższenie poziomu wskaźnika. Niedobór witaminy K, choroby wątroby, przyjmowanie leków antykoagulacyjnych.

czas koalinowo-kefalinowy/APTT 42-65 sekund

Niepokojące jest wydłużenie czasu. Wrodzone i nabyte niedobory czynników krzepnięcia (np. hemofilia), przyjmowanie niektórych leków np. heparyny.

fibrynogen 1,8-3,5g/l; 6,0-8,0/dl

Niepokojący jest podwyższony albo obniżony poziom fibrynogenu. Podwyższony poziom obserwuje się w trakcie miesiączki, w ciąży, w chorobach nerek, zakaźnych, po urazach, w infekcjach, po operacjach, w chorobach nowotworowych, obniżony występuje w marskości wątroby, w nowotworach, w wyniku działania niektórych leków.

OB/Odczyn Biernackiego/Odczyn opadania krwinek czerwonych kobiety 4-10 mm, mężczyźni 2-8 mm

Niepokojący jest wynik podwyższony. Występuje w trakcie miesiączki, ciąży, w zakażeniach, w gruźlicy, w zawale mięśnia sercowego, w chorobach reumatoidalnych, w nowotworowych, tarczycy, wątroby, w niedokrwistości, po szczepieniach

białko we krwi 60-80 g/l

Niepokojące jest zmniejszenie stężenia białka. Może oznaczać choroby przewodu pokarmowego, nerek, tarczycy, w nowotworach i niedobory żywieniowe.

żelazo we krwi 50-175 mikrograma/dl, 12,5-25 mikromola/dl

Niepokojący jest obniżony albo podwyższony poziom

kwas foliowy 5-20 ng/ml

Niepokojące jest zbyt niskie stężenie. Obniżony poziom może oznaczać złą dietę, anoreksję, problem alkoholowy, może też wynikać ze zwiększonego zapotrzebowania (w ciąży, w czasie karmienia, w nowotworach, w ostrych chorobach zapalnych, w przewlekłych stanach gorączkowych).

 

Pamiętaj - ostateczna interpretacja badań należy zawsze do lekarza!

 

Publikowana strona internetowa ma charakter informacyjny i nie może być traktowana jako ostateczne źródło informacji, substytut wskazań medycznych, porady lekarskiej, czy specjalistycznej. W trosce o własne zdrowie każdą informację, czy poradę zawartą na witrynie, należy skonsultować z lekarzem rodzinnym lub innym specjalistą.