Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

 

 Ogłoszenie z dnia 29.11.2023

 

 

Dostawa narzędzi diagnostycznych oraz urządzeńMateriały do pobrania

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 05.12.2023

 

Dostawa narzędzi diagnostycznych oraz urządzeń

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

Ogłoszenie z dnia 27.11.2023

 

Wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu pomieszczeń

Materiały do pobrania

ROZSTRZYGNIĘCIE 5.12.2023

ROSTRZYGNIĘCIE

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 28.10.2022

 

Wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy zadaszenia schodów (wiaty) przed budynkiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

 

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 21.10.2021

Docieplenie przegród i modernizacja instalacji C.O. w budynku SP ZOZ Vital-Med w Mszanie Dolnej

 

 

Ogłoszenie z dnia 28.09.2021

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 08.09.2021

„Docieplenie przegród i modernizacja instalacji C.O. w budynku SP ZOZ Vital- Med w

Mszanie Dolnej”

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

 

Wzór umowy

 

Załącznik 6 STWiORB montaż grzejników

 

Załącznik 6 STWiORB docieplenie

 

Załącznik 6 FPU

 

Załącznik Nr 1 do SWZ formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 do SWZ oświadczenia wykonawcy

Załącznik Nr 2A do SWZ oświadczenie dotyczące udostępniania zasobów

Załącznik Nr 3 do SWZ grupa kapitałowa

Załącznik Nr 5 do SWZ wykaz robót budowlanych oraz osób

 

 

Ogłoszenie z dnia 14.08.2021

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

 

Załącznik 1 SWZ Formularz oferty

 

Załącznik 2 SWZ Oświadczenia wykonawcy

 

Załącznik 2a SWZ Udostępnienie zasobów

 

Załącznik 3 SWZ Grupa kapitałowa

 

Załącznik 4 SWZ Projekt umowy

 

Załącznik 6 PFU Mszana Dolna

 

Ogłoszenie z dnia 30.08.2021

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 Ogłoszenie z dnia 06.09.2021

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania