Recepty

Wszystkie recepty są ważne przez 30 dni - wyjątek stanowią:

  • recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej - 7 dni,
  • recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych użytkowników - 60 dni.

Jeżeli lekarz przepisał lek, którego cena przekracza limit refundacji, a preparat ten ma tańszy odpowiednik, aptekarz ma obowiązek poinformować, że możecie Państwo wykupić tańszy lek. Nie dotyczy to sytuacji, w której na recepcie jest adnotacja, że przepisanego leku nie można zamienić na żaden inny.